Historia

Historia

Parafia i kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego położone są w Roju – aktualnie jednej z dzielnic Żor – miasta położonego na Górnym Śląsku. Administracyjnie należy do Dekanatu Żorskiego w Archidiecezji Katowickiej. Pierwsze wzmianki o Roju pochodzą z 1305 roku, z dokumentu „Rejestrum Ujasdense”. Ta miejscowość przynależała do cysterskiej parafii w Boguszowicach. Wieś wymieniona w tym dokumencie nosi nazwę „Ray”, której w regionie używa się do dzisiaj (Raj, ul. Rajska).


Mieszkańcy Roja (Raja) mając daleko od swojego kościoła parafialnego w Boguszowicach, podjęli starania o budowę kościoła we własnej miejscowości. Ówczesny proboszcz parafii w Boguszowicach ks. Edward Tobola, posłał do pracy duszpasterskiej w Roju wikariusza ks. Bolesława Kopca. W 1957 roku

ks. Tobola poświęcił jako tymczasowy kościół – wynajętą wiejską salę taneczną. W tym też czasie ks. Franciszek Wąsala został ustanowiony wikarym

w Boguszowicach i wysłany do Roja przez bpa Stanisława Adamskiego. Zadaniem nowego wikarego było wzniesienie w Roju kościoła parafialnego.

 

1 września 1958 roku utworzona została kuracja w Roju. Na jej teren składały się ziemie wydzielone z parafii Boguszowice, Krzyżowice, Świerklany i Żory. Na teren kościoła wybrano środek sołectwa Rój. W latach 1958-1959 zbudowano probostwo, a po długiej walce Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach pozwoliło na budowę kościoła.

 

6 kwietnia 1959 r. rozpoczęto prace budowlane. 5 sierpnia 1959 roku bp Herbert Bednorz poświęcił kamień węgielny kościoła. Bryłę kościoła, dość oryginalną zaprojektował inż. Tadeusz Augustynek. Konstruktorem był inż. Czesław Gaduła. Za wystrój wnętrza kościoła odpowiadali: Egon Kwiatkowski,Teresa Michałowska-Rauszer (twórcy unikalnej Drogi Krzyżowej) i Józef Kołodziejczyk (twórca płaskorzeźby św. Barbary). 17 lipca 1960 kościół poświęcił bp Juliusz Bieniek .

 

25 listopada 1975 kuracja w Roju podniesiona została do rangi parafii. Ks. Franciszek Wąsala, jako budowniczy kościoła, został ustanowiony pierwszym proboszczem powstałej parafii. 20 czerwca 1990 r. kościół został konsekrowany przez bpa Gerarda Bernackiego.

 

Na terenie parafii znajduje się cmentarz parafialny, a także kapliczki: pw. św. Jana Nepomucena z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej, pw. Matki Boskiej z obrazem MB Dobrej Rady, a na os. Gwarków kapliczka św. Barbary. Przy drogach na granicy parafii stoją krzyże przydrożne.

 

 

Parafia w Roju liczy około 4 tys. mieszkańców.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach - Roju, siedziba: ul. Wodzisławska 207 44-245 Żory.