Księża

Księża

Proboszcz           – ks. Bogusław Mielnik

Wikary                 – ks. Tomasz Rowiński

W parafii mieszka emerytowany ks. Michał Motyka

 

W parafii posługę pełnili:

Ks. Franciszek Wąsala – pierwszy proboszcz
Ks. Janusz Frelich – proboszcz
Ks. Alfred Chromik – proboszcz
Ks. Bogdan Wieczorek
diakon Ryszard Noras
Ks. Andrzej Żmuda
Ks. Jacek Błaszczok
Ks. Andrzej Kubat
Ks. Marek Wolnik
Ks. Tomasz Kasperowicz
Ks. Krzysztof Kępka
Ks. Tadeusz Kuśka

Księża pochodzący z parafii w Roju:

† Ks. Rufin Sładek
Ks. Michał Motyka
Ks. Leonard Maciończyk
Ks. Ambroży Skorupa
† Ks. Wojciech Kuczera
Ks. Daniel Banaszkiewicz
Ks. Grzegorz Jabłonka
Ks. Paweł Kaczmarczyk
Ks. Adam Paprota

Siostry zakonne pochodzące z parafii w Roju:

s. Maria Iwona – Salomea Kuczera,
s. Angelika – Anna Witala,
s. Maria Atanazja – Stenia Kuczera,
s. Olga – Izabela Mura,
s. Barbara Jabłonka,
s. Wojciecha – Beata Szlezinger,

W parafii mieszka rodzina s. Donaty Bogaj