Byli Proboszczowie

  1. Franciszek Wąsala – pierwszy proboszcz w Roju, do 1988 r.

Ks. Franciszek Wąsala urodził się 2 kwietnia 1920 roku w Kluczborku. Chrzest przyjął 11 kwietnia 1920 roku w parafialnym kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Dwa lata później z rodzicami przeniósł się do Katowic, gdzie uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miejskiej Szkoły Wydziałowej i Gimnazjum Państwowego w Katowicach. W 1930 roku przyjął sakrament bierzmowania. Należał do Sodalicji Mariańskiej, był ministrantem i kierownikiem męskiej Krucjaty Eucharystycznej w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. „Po zdaniu w 1938 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch II wojny światowej przerwał jego studia
w Krakowie. Za zgodą biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego udał się do seminarium duchownego w Widnawie, w diecezji wrocławskiej. Następnie jego droga wiodła przez seminaria w Salzburgu i w Fuldzie.

Po pobycie na robotach przymusowych w kolejowych zakładach naprawczych w Wiedniu, podczas których kontynuował studia teologiczne, powrócił do kraju na początku czerwca 1945 roku. Od października 1945 roku ponownie podjął studia w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie” (…) „Święcenia diakonatu przyjął  9 grudnia 1945 w Krakowie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego. Ten też biskup udzielił mu 22 grudnia 1945 w Katowicach święceń prezbiteratu. Po zastępstwie w parafii św. Antoniego w Chorzowie ks. Franciszek był wikariuszem w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Szarleju (1947), Imienia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Bartłomieja w Piekarach Śląskich (do 1951), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu (do 1954), Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej (do 1955), Świętego Józefa w Świętochłowicach – Zgodzie (do 1957)” (…) 27 lutego 1957 został mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rybniku – Boguszowicach, z poleceniem budowy kościoła w Roju (należącym jeszcze pod Rybnik). Do Roju przybył pod koniec stycznia 1957 roku. Kościół w Roju poświęcono 17 lipca 1960 r. Po utworzeniu tu parafii, 25 listopada 1975, ks. Franciszek Wąsala został proboszczem. 1 lipca 1988 ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. Zamieszkał na terenie parafii w dzielnicy w Roju. „20 grudnia 1995 mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Od 1967 należał do Komisji Sztuki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej. Pełnił także urząd ojca duchownego kapłanów dekanatu Żory. W 2013 zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach”. 

Proboszcz Franciszek Wąsala zmarł 28 stycznia 2015 r. w szpitalu w Katowicach – Bogucicach. Był budowniczym kościoła w Roju, kolegą rocznikowym Papieża – Polaka, świętego Jana Pawła II. Przeżył 94 lata, a z tego 69 w kapłaństwie. Pogrzeb proboszcza odbył się 31 stycznia w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach – Roju. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Roju.

 

  1. Janusz Frelich – proboszcz w Roju w latach 1988-1994

Urodził się 5 kwietnia 1936 r. w Rybniku – Ligockiej Kuźni jako jedno z pięciorga dzieci Izydora i Elżbiety zd. Hupka. Ochrzczony został 13 kwietnia 1936 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach. Sakramentu bierzmowania udzielił mu bp Juliusz Bieniek w 1947 r. Podczas okupacji rozpoczął naukę w niemieckiej szkole podstawowej w Rybniku, którą kontynuował w polskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku. Po jej ukończeniu uczęszczał do I. Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. Egzamin dojrzałości zdał w 1954 r. i został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Zarówno święcenia diakonatu – 22 czerwca 1958 r., jak i święceń prezbiteratu – 21 czerwca 1959 r. udzielił mu w katowickiej katedrze bp Herbert Bednorz. Przez 19 lat pełnił posługę wikariusza kolejno w parafiach: Św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, Św. Marcina w Ćwiklicach, Św. Jadwigi w Katowicach-Szopienicach, Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Lyskach, Św. Jacka w Katowicach-Ochojcu, Św. Jerzego w Rydułtowach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie (diec. gorzowska) i Św. Michała w Michałkowicach. W 1975 r., pozostając wikariuszem w Michałkowicach otrzymał polecenie budowy kościoła w Siemianowicach Śl.- Bytkowie i objęcia opieką duszpasterską tej części parafii.W sierpniu 1978 r. został mianowany wikariuszem ekonomem,
a następnie w październiku tego roku proboszczem parafii Św. Józefa w Zabrzegu. Pełnił funkcję wicedziekana ówczesnego dekanatu czechowickiego. W czerwcu 1988 r. został mianowany administratorem, a w październiku tego roku proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju. Na skutek pogarszającego się stanu zdrowia przeszedł na rentę z dniem 1. września 1994 r. i zamieszkał najpierw w Jastrzębiu Zdroju – Boryni, a później w Siemianowicach Śl.-Michałkowicach. Następnie zamieszkał w Zazdrości (ówcześnie należącej do parafii Woszczyce), gdzie w tamtejszej kaplicy Miłosierdzia Bożego pełnił posługę duszpasterską od 1996
do 2000 r. W międzyczasie był również administratorem w parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Gardawicach (1998-1999). W 2000 r. powrócił do Michałkowic, gdzie mieszkał do 2013 r. Ostatnie lata życia spędził w Domu Św. Józefa w Katowicach.

Ks. Janusz Frelich zmarł w szpitalu w Katowicach-Ochojcu 25 sierpnia 2016 r. Pogrzeb Proboszcza odbył się 30 sierpnia 2016 r. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-BoguszowicachStarych. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Boguszowicach Starych. 

  1. Alfred Chromik – proboszcz w Roju w latach 1994-2007

Urodził się 12 grudnia 1940r. w Pastwiskach jako syn ślusarza maszyn Jana i Amalii z d. Herok. Ochrzczony został 22 tegoż miesiąca w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie, tam po raz pierwszy przystąpił do Komunii św. i 29 maja 1951 przyjął sakrament bierzmowania, tam też był ministrantem. Szkołę podstawową ukończył w 1954 i rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Opuchowskiego
w Cieszynie. W 1959 zaczął pracować w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Cieszynie. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Bielsku-Białej – klasa filialna w Cieszynie. Po zdaniu w 1960 r. egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez pierwszy rok akademicki był na Kursie Wstępnym w Tarnowskich Górach. W latach 1962-1964 odbywał zasadniczą służbę wojskową, najpierw w Ciechanowie, a potem w II Warszawskiej Brygadzie Saperów w Kazuniu k. Warszawy. Święceń diakonatu udzielił mu 12 marca 1967r. w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie biskup koadiutor Herbert Bednorz. Z jego rąk otrzymał też 4 czerwca 1967 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach święcenia prezbiteratu. Po zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii
św. Marii Magdaleny w Cieszynie ks. Alfred Chromik był wikariuszem w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach (od 2 września 1967), św. Jadwigi Śląskiej w Szopienicach (od 30 sierpnia 1971), Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (od 30 sierpnia 1974), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim (od 20 sierpnia 1977), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju (od 20 sierpnia 1980, był też kapelanem szpitalnym), św. Klemensa w Ustroniu (od 31 sierpnia 1982). Będąc wikariuszem w Ustroniu otrzymał od Biskupa w styczniu 1983r. polecenie budowy kościoła w Hermanicach. Po utworzeniu przy budowanym kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ks. Alfred Chromik 9 lutego 1984 został pierwszym jej proboszczem. W 1987 poprosił Biskupa
o przeniesienie na inną parafię. Posłany został do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Ruptawie – od 14 sierpnia był tam administratorem, a od 15 września proboszczem. Dokończył tam budowę domu katechetycznego, którego piętro adaptował na probostwo. Podjął też prace remontowe w budynku kościoła.
Po siedmiu latach znów poprosił o zmianę placówki duszpasterskiej. Od 27 sierpnia 1994 był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju. W 2007 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Bielsku-Białej.

Ks. Alfred Chromik zmarł 29 września 2008r. w Bielsku-Białej. Pogrzeb Proboszcza odbył się w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.