Parafialny Zespół Caritas

Kontakt z Parafialnym Zespołem CARITAS
tel. 663 251 933

W związku z epidemią koronawirusa, osoby które znalazły się w trudnej sytuacji lub w nagłej potrzebie i oczekują pomocy mogą zgłosić ten fakt telefonicznie do Parafialnego Zespołu CARITAS w Roju. PZC pomaga w miarę swoich możliwości.

Posługa Parafialnego Zespołu Charytatywnego (PZCh) przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju była zainicjowana przez Parafialną Radę Duszpasterską.

Członkowie PZCh w okresie Adwentu włączali się w dzieło wigilijnej pomocy dzieciom, poprzez rozprowadzanie świec, a w okresie Wielkiego Postu poprzez rozprowadzanie paschalików.

PZCh uczestniczył również w organizowanych przez Caritas diecezjalnych zbiórkach na rzecz poszkodowanych przez różnego rodzaju żywioły: powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, a także wojny.

Z inicjatywy PZCh parafia włączyła się w program Rodzina–Rodzinie obejmując
w 2017 r. pomocą rodzinę syryjską. Wpłaty pochodziły ze zbiórki przeprowadzonej przed kościołem.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi PZCh razem z Radą Parafialną przygotowywała paczki dla potrzebujących w parafii. W sumie jest to około 100 sztuk.

PZCh prowadziła również akcję Plecak dla ucznia. W 2017 r. wyposażono i przekazano uczniom klas pierwszych 11 plecaków.

Działalność charytatywna prowadzona jest w parafii od wielu lat.
Na początku 2019 r. powstał nowy Parafialny Zespół Caritas.
Patronem ZP Caritas został Sługa Boży ks. Jan Macha.

Ks. Jan Macha

Modlitwa o łaskę
za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Jana Machy

Wszechmogący Boże,
Ty w szczególny sposób
zjednoczyłeś z ofiarą
Twojego Syna Jezusa Chrystusa
kapłana Jana,
który z natchnienia Ducha Świętego
pełnił dzieła miłosierdzia
i oddał życie za swoich bliźnich,
udziel mi za jego wstawiennictwem łaski,
o którą pokornie Cię proszę
…,
Który żyjesz i królujesz
w Trójcy Świętej jedyny,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen

ADWENT 2019
1. Jak co roku w zakrystii można nabyć świeceWigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
 

To akcja, która na stałe wpisała się w przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
Służy potrzebującym dzieciom zapewniając im m.in. wyjazd na wakacje, wypoczynek letni, zimowy, posiłki, pobyt w placówkach wsparcia dziennego,
a także  leczenie i rehabilitację.

2.Parafialny Zespół CARITAS

zachęca do kupowania świątecznych szklanych świeczników będących „cegiełkami” dzięki którym zasilony zostanie fundusz CARITAS. Sprzedaż tych świeczników będą prowadzili członkowie Parafialnego Zespołu CARITAS w Roju od przyszłej niedzieli po każdej Mszy św. w niedziele, zaś w tygodniu po Mszach w zakrystii w cenie co najmniej 5 zł, ale liczymy na większą hojność Parafian.

3. Świąteczna zbiórka darów

Tradycyjnie w przedświątecznym czasie będzie prowadzona zbiórka darów do świątecznych paczek dla parafian w potrzebie. Przygotowaniem paczek i ich rozdziałem będzie zajmował się Parafialny Zespół CARITAS.

4. 11 lutego 2020 r. –  XXVIII  Światowy Dzień Chorego

Mottem biblijnym orędzia Ojca Świętego na XXVIII Światowy Dzień Chorego są słowa
z Ewangelii wg. św. Mateusza: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.