Żywy Różaniec

Tajemnice Różańca

Radosne 1 Zwiastowanie Pannie Maryi
2 Nawiedzenie św. Elżbiety
3 Narodzenie Pana Jezusa
4 Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5 Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Światła 6 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
7 Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
8 Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia
9 Przemienienie na Górze Tabor
10 Ustanowienie Eucharystii
Bolesne 11 Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
12 Biczowanie Pana Jezusa
13 Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem 
14 Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa
15 Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Chwalebne 16 Zmartwychwstanie Pana Jezusa
17 Wniebowstąpienie Pana Jezusa
18 Zesłanie Ducha Świętego
19 Wniebowzięcie Panny Maryi
20 Ukoronowanie Matki Bożej

Intencje-papieskie-na-rok-2020-PL

PROGRAM DUCHOWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA OBEJMUJE (wg statutu SŻR)

 1. Wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej.
 2. Troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich.
 3. Krzewienie modlitwy różańcowej.
 4. Wspieranie misyjnej działalności Kościoła.
 5. Troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

STATUTOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 1. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego.
 2. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic.
 3. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.
 4. Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary.
 6. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży.