Ministranci

Ministranci służą Bogu, gdyż przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna.

 1. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.
 2. Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są do liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które w liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać
  i wskazywać na inną rzeczywistość.
 3. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć
  w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale czynnie się w nią angażować.

Zasady ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy.
 10. Ministrant modli się za Kościół i Ojczyznę oraz służy im rzetelną pracą.

Zapraszamy chłopców po Pierwszej Komunii Świętej do pełnienia służby ministranckiej.