Szafarze

Nadzwyczajni Szafarze

  1. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej pełni swoją funkcję liturgiczną w dwóch obszarach:
    1. zanosząc komunię świętą osobom chorym i osłabionym wiekiem do domów lub szpitali
    2. oraz pomagając w rozdawaniu jej podczas liturgii.
  1. Podstawowym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie komunii świętej chorym i niepełnosprawnym. Dla podkreślenia związku komunii świętej chorego ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną nadzwyczajni szafarze otrzymują Najświętszy Sakrament od celebransa bezpośrednio przed błogosławieństwem i rozesłaniem na zakończenie Eucharystii, po której wyruszają z posługą do chorych. W parafii posługę pełni trzech szafarzy.
  1. Nadzwyczajny szafarz zanosi chorym hostie w specjalnie do tego celu wykonanym naczyniu, umieszczonym w bursie, którą zawiesza na szyi.